Bilköpet som först gick i stöpet

Kunden blev olycklig när bilen visade sig vara betydligt sämre än vad säljaren, en ansedd bilfirma i Luleå sade. Trots MRF garantin ville inte säljaren åtgärda felet. Felet innebar att motorn helt enkelt rasade (skar) efter en kort, tid inom två månader. Säljare påstod att köparen i så fall hade missbrukat bilen.

Jag rådde säljaren att ta kontakt med ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) för att få ett underlag att visa upp för säljaren. Inte att hota med ARN.

Med viss tur ändå, för allt för många bilföretag bryr sig inte om hotet att fällas i ARN, valde säljaren att gå kunden till mötes och åtgärda felet. Sanningen att säga så skickades aldrig anmälan till ARN.

Bara att jag som medlare kontaktade det säljande företaget och att jag arbetat på landets största konsumentorganisation verkade räcka till. Dessutom var jag alltid vänlig i mina kontakter med säljaren och lät honom förstå hur hårt ekonomiskt drabbat kunden skulle bli genom att beskriva situationen för honom.

Eftersom det var ensidigt köparen som tagit kontakt med mig blev medlingsuppdraget något likt ”assisterande förhandling”. Men oaktat detta så verkar ändå en förhandling där medlare/förhandlaren uppträder seriöst för båda parter framkomlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *