Hur går det till?

Så går medling till i mycket korta ordalag. Medling skall vara frivillig. Parterna möts tillsammans med medlaren. Medlaren inleder med en presentation av sig och spelreglerna för medlingen och vad medling kan leda till. Varje part ges möjlighet att presentera sin version och uppfattning. Medlaren sammanfattar. Därefter sker en fördjupning av problematiken. Här kan det vara dags för en sammanfattning av vad parterna kommit fram till. Om möjligt formuleras en överenskommelse.