Kommun och flera husägare

En större kommun avsåg att anlägga en ny genomfartsväg i ett område. Husägarna anlitade mig som medlare med deras avsikt att stoppa vägbygget. Efter möte med husägarna och kommunens planavdelning iscensatte jag en så kallad skyttelmedling där jag alternerade mellan parterna. Husägarna skulle kunna försena vägbygget några år men seden skulle kommunen ändå få sin vilja igenom. Husägarna insåg då att de i stället kunde godkänna vägbygget men i gengäld få något i stället för att helt bli utan fördelar. Resultatet blev att kommunen anlade en väl genomtänkt utemiljö i anslutning till vägbygget dom annars inte skulle ha kommit till stånd.

Skyttelmedling är en mera ovanlig form men innebär att medlaren springer med bud mellan parterna. Dock är det viktigt att undvika det traditionella köpslåendet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *