Kostnader

Kostnader för medling beror på omfattning och i fall de tvistande parterna är privatpersoner eller företag, organisationer eller offentlig verksamhet (juridiska personer). Se särskilt erbjudandet på första sidan.

Privatpersoner

För närvarande, till och med årsskiftet, gäller ”erbjudande under svåra tider”, första sidan. För tvist mellan privatpersoner, där parterna själva skall betala, och enklare tvist av typen grannfejd eller annan osämja, debiteras 1 450 kronor per part för ett medlingstillfälle om upp till en dags arbete om åtta timmar. För tillkommande tid i samband med medlingen debiteras parterna var för sig 350 kronor per timme.

Juridiska personer

För tvist mellan juridiska personer eller mellan juridiska personer och en eller flera privatpersoner debiteras 1 200 kr per timme och part. I samband med sådant medlingsarbete debiteras även ersättning för tidspillan såsom restid eller annan tid då medlarens tid tas i anspråk och inte omfattar själva medlingsarbetet, med 800 kronor per timme, vilket fördelas lika mellan parterna. Annat arbete såsom inläsning, undersökningsarbete eller liknande debiteras 1 800 kronor per timme vilket fördelas lika mellan parterna.

Skatter

För samtliga priser ovan tillkommer moms.