Kostnader

Kostnader för medling beror på omfattning och i fall de tvistande parterna är privatpersoner eller företag, organisationer eller offentlig verksamhet (juridiska personer).

Privatpersoner

För tvist mellan privatpersoner, två eller flera, och enklare tvist av typen grannfejd eller annan osämja debiteras 1 450 kronor per part för en dags arbete om åtta timmar. För tillkommande tid debiteras parterna var för sig 350 kronor per timme.

Juridiska personer

För tvist mellan juridiska personer eller mellan juridiska personer och en eller flera privatpersoner debiteras 900 kr per timme och part. I samband med sådant medlingsarbete debiteras även ersättning för tidspillan såsom restid eller annan tid, då medlarens tid tas i anspråk och inte omfattar själva medlingsarbetet, med 500 kronor per timme, vilket fördelas lika mellan parterna. Annat arbete såsom inläsning, undersökningsarbete eller liknande debiteras 1 800 kronor per timme vilket fördelas lika mellan parterna.

Skatter

För samtliga priser ovan tillkommer moms.