Lättare att lösa med medlare

Jag har under minmedlarkarriär särskilt reflekterat över några ting. Ett är att många råkat i konflikt enbart över att de inte pratat med varandra. Ett annat är att det verkar vara oerhört lätt att bli osams men också ibland lika lätt att komma överens. Därför, som medlare har jag ibland inte behövt göra särskilt stora insatser för att parterna skulle bli överens. Ytterligare är tyvärr att ifall tvisten varat mycket länge är den något svårare att lösa. Och om konflikten handlar om beteenden och värderingar blir den som svårast att lösa. Något enklare att lösa är om tvisten handlar om skilda intressen och tolkningar.

Slutledningen blir att det är ytterst mänskligt att bli osams och inte alls så svårt utan ganska lätt men även att de allra flesta tvister och osämjor kan lösas, ibland med hjälp av en medlare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *