Tvistande föräldrar

Separerade föräldrar med två barn var inte överens om ekonomi. Dessutom hade de mycket svårt att komma till tals med varandra. Inga orosanmälningar hade gjort från någon part eller utomstående. Kommunikationen hade helt enkelt låst sig. Som medlare hade jag först enskilda möten med parterna varefter de möttes tillsammans med mig.

Med hjälp av så kallade objektiva kriterier om varandras disponibla inkomster och utgifter, olika prisindex och barnens behov kunde jag som medlare presentera ett förslag till lösning. Fadern hade cirka dubbelt så hög disponibel inkomst varför han hade ytterst svårt att vägra betala sin del av utgifterna till barnen. Dock gjordes upp om vilka utgifter det gällde som exempelvis ytterkläder, fritidsprylar, cykel och liknande.

I detta fall var det i första de objektiva kriterierna om inkomst och nödiga utgifter som gjorde att det blev en överenskommelse. Annars handlar det ofta om moraliska kriterier som det gemensamma ansvaret för barnen. Men dessa moraliska argument bet i första hand tyvärr inte på denne far utan det blev objektiva kriterier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *